• Quách Ái Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thoqa.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huentb.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Đặng Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối 5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   hanhdtm.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Đinh Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thaodt.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Lê Thành Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nhanlt.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Dương Thị Bích Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuyendtb.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Đặng Kim Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuoidk.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Lê Thị Cẩm Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tultc.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Ngô Bích Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   trannb.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   toannq.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Vũ Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuvtm.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Uy Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn khối Anh Văn-Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thongnu.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Trần Thị Hoàng Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thotth.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bé Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thaontb.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 6