• Nguyễn Văn Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0989826087
 • Phạm Lê Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tam22111987@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Khá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   utkhavithanh@gmail.com
 • Phan Thanh An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
 • Huỳnh Thị Cẩm Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội TNTP HCM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuyhtc.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Trần Thanh Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thientt.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Đoàn Văn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   congdv.c1kimdong.vithanh@haugiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 6